top of page
Advokat Malin Brandel_Till Hemsidan_0379

Försvarsadvokat

Specialist på brottmål

070-598 20 10

0346-820 10

Hem: Välkommen
Reception.jpg
Judge's Table
Advokat Malin Brandel_Till Hemsidan_0364

”PROFESSIONALISM OCH PERSONLIGT ENGAGEMANG GENOMSYRAR VARJE UPPDRAG – FRÅN START TILL MÅL”

Advokat Lars Brandel

Advokat Malin Brandel_Till Hemsidan_0363

Advokat Lars Brandel

En stark tro på respekt för individen präglar mitt arbete som advokat, oavsett om uppdraget gäller att agera försvarare vid ett brottmål eller som målsägandebiträde för ett brottsoffer. Som erfaren och meriterad advokat genomsyras varje uppdrag av professionalism och ett starkt personligt engagemang – från start till mål. Självklart har jag tystnadsplikt och en absolut lojalitet för dig som klient.

Notarius Publicus

 

Advokat Lars Brandel är förordnade Notarius publicus i Falkenberg.

 

Notarius publicus är utsedda av Länsstyrelsen att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter.

Notarius publicus hjälper Dig med att:

 

 • Bestyrka namnunderskrifter

 • Bestyrka firmatecknare

 • Utfärda apostille

 • Sjöprotest

 • Vidimera kopior

 • Legalisering av adoptionshandlingar m.m.

 

Allmän information

 

 • Notarius publicus bestämmer inte innehållet i den handling som skall bestyrkas och utformar inte heller sådana handlingar. Du som önskar få en handling bestyrkt ansvarar själv för att handlingens utformning och innehåll motsvarar de krav som gäller i mottagarens land. Se till att innan Ditt besök ta reda på vilka handlingar Du behöver få legaliserade eller om Du behöver få en apostille utfärdad. Lämpligen tar Du kontakt med den person eller institution som skall ta emot handlingen.

 • Vi utför inga översättningar utan hänvisar till Kammarkollegiet

 • Ta alltid med Dig giltig legitimation. Följande handlingar är godtagbara som legitimation: Svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass.

 

 

 

Inför ditt besök

 

 • Inlämning av dokument kan ske måndag till fredag 9.00-11.00 samt 13.00-15.00

 • Handläggningstiden är normalt 2-4 arbetsdagar. Vid arbetsanhopning kan handläggningstiderna förlängas. Vid inlämning får Du besked om när Du kan hämta Dina dokument.

 • Lämna in de dokument Du behöver få bestyrkta inklusive eventuella kopior. Kontoret har ingen möjlighet att skriva ut däremot kan vi vara behjälpliga vid färgkopiering. Vid inlämning behöver du uppvisa giltig legitimation.

 • Ej uthämtade handlingar destrueras efter tre (3) månader från datum för inlämnandet.

 

Kostnad

 

300 kr för vidimering av namnteckning

400 kr för apostille

100 kr för sigill

 

Vi accepterar Swish eller betalning med kontanta medel.

Rättsområde

BROTTMÅL

Som misstänkt för ett brott har du rätt att begära en offentlig försvarare. Du bör alltid ha din försvarare med vid förhör. Som försvarsadvokat finns jag vid din sida i både polisförhör, häktesförhandlingar och domstolsprocesser. I min roll ligger även att förklara situationen för anhöriga, vara ett stöd under eventuell häktningstid och att hantera kontakten med åklagare och andra myndigheter.

Kontakt

Genom att anlita en erfaren och meriterad advokat garanteras du både ett professionellt bemötande och ett stort personligt engagemang genom hela processen.

Jag har kontor i Falkenberg och Halmstad men mina klienter finns över hela västra Sverige. 

Besöks- och postadress:


Rörbecksgatan 17
311 34 Falkenberg


Storgatan 46

30243 Halmstad

Telefon: 0346-820 10

Mobil: 070-598 20 10 
Mail: info@Brandel.se

Tack för ditt meddelande!

I kontorsgemenskap

med

Advokatfirman Malin Brandel AB

bottom of page